4 Comments

Mulțumesc.

Expand full comment

Pentru Alex. Pentru noi.

Advertorial versus fact-check. Advertorialul este o comandă plătită, probabil să prezinte un punct de vedere denaturat, favorabil plătitorului. De regulă advertorialele sunt "publicitate", comunicare controlată. Media care le transmite, ca atare, pot să fi încasat sau nu contravaloarea serviciului de distribuire. Misreport se detașează de advertorialul în cauză pentru că a fost nici parte a ecosistemului de distribuție, ci o victimă. Și poate că contravine eticii unui "ochi de veghe", care se presupune că nu oferă servicii plătite exact printr-un newsletter care semnalează campanii de dezinformare.

"Fact-check" este o abordare jurnalistic-documentară care verifică dacă o știre, un zvon, care circulă public prin media și a generat interes, reacții, etc. are la bază fapte verificabile. Este într-un fel, un serviciu public, nepărtinitor, care poate confirma, infirma, corecta o abordare narativă.

Advertorial versus fact-check.

Expand full comment

Adevărul e mai important decât orice, consecința nerecunoașterii este să trăiești în minciună.

Expand full comment

În regulă, este advertorial și nu fact-check, iar informațiile prezentate în text sunt veridice. Nu este clar diferență între ele. Ce implicație are faptul că e un advertorial și nu un fact-check? Sper să nu vi se pară ciudată întrebarea, dar nu sunt în zona media pentru a observa diferențele și nuanțele între cei doi termeni.

Expand full comment